Kaçak İhbar

​​Kaçak elektrik kullanımının tespiti kullanıcının nezaretinde yapılmakta ve kullanıcının kimlik bilgileri ve imzası alınarak olay mahallinde Kaçak/Usulsüz Elektrik Tespit Tutanağı düzenlenmektedir.

​​Türk Ceza Kanunu’ nun 163.maddesinin 3.fıkrasına göre ​kaçak elektrik kullanmak, karşılıksız yararlanma suçunu oluşturmakta olup, bu suçu işleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunmaktadır.

​​​​​​​​

​​Sonuç olarak kaçak elektrik kullanımı nedeniyle meydana gelen elektrik birim maliyet artışları ülke genelinde belirlenen fiyat tarifelerine de yansımaktadır. Bu da, toplumun bir kesiminin kullandığı kaçak elektrik bedelinin toplumun tamamına ödetilmesi anlamına gelmektedir.

​​​​​​​​

​​Konuya bu yönden bakıldığında, kaçak elektrik kullandığından şüphelenilen kullanıcılarla ilgili olarak duyarlı vatandaşlarca Şirketimize ihbarda bulunulması, kaçak elektrik kullanımına yönelik mücadele vererek hem kendi görevini yapan hem de dürüst kullanıcıların hakkını koruyan Şirketimiz için son derece önemlidir.

​​​​​​​​

​​ALO SEDAŞ 186 no’ lu telefon hattına yapılan tüm ihbarlarda ihbarcının kimliğini açıklama zorunluluğu bulunmamaktadır. Şayet ihbarcı kimliğini açıklarsa, bu bilgi Şirketimizce kesinlikle gizli tutulur ve açıklanmaz. Tüm duyarlı vatandaşları bu konuda hassas olmaya ve kaçak elektrik kullandığından şüphelendikle​ri kişi veya ku​ruluşlar hakkında ihbarda bulunmaya çağırıyoruz.​​​​​

​​​​​​​​ ​​

​​​​​​​​​

​​

​​​​