Memnuniyet Anketi

Web Sitemizin Yeni Güncel Halini Nasıl Buldunuz?

Tarihçe

05/10/2022

TEK Yönetim Kurulu'nun 24.09.1985 gün ve 109-36 sayılı kararı ile S.S. Sakarya Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü kurulmuş ve 233 sayılı K.H.K çerçevesinde 01.01.1986 tarihinden itibaren tüzel kişiliğini kazanarak Müessese Müdürlüğü'ne bağlı olan Sakarya ve Kocaeli İl Müdürlükleri ile elektrik dağıtım hizmetlerini yürütmüştür.
1989 yılında çalışma alanı içine Bolu İl Müdürlüğü de girmiştir. Ancak 1990 yılında bütün illerde müessese kurulması kararı çerçevesinde Kocaeli, Bolu illeri müessesemizden ayrılmıştır.
TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) hukuki varlığı Bakanlar Kurulu’nun 93/4789 sayılı kararı ile kaldırılarak, 12.08.1993 tarihinde 223 sayılı KHK'nin 3. maddesine göre elektrik üretim ve iletim hizmetlerini yapmak üzere Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. "TEAŞ'' ve elektrik dağıtım hizmetlerini yapmak üzere Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. "TEDAŞ'' Genel Müdürlükleri oluşturulmuş, tüm elektrik dağıtım müesseseleri TEDAŞ'a devredilmiştir. 
Yüksek Planlama Kurulunun 25.11.1993 tarih ve 93/T-103 sayılı kararı ile TEDAŞ'a bağlı ortaklık olarak 7 genel müdürlük kurulmuştur. 
Bu bağlı ortaklık genel müdürlüklerinden biri de "SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş." olmuştur.
TEDAŞ, 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. 
Bu kapsamda dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek, Türkiye 21 elektrik dağıtım bölgesine ayrılmış, Körfez EDAŞ ile Sakarya EDAŞ 01.03.2005 tarihinde birleştirilerek, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan 15 nolu Dağıtım Bölgesi olarak yeniden yapılandırılmıştır.
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde SEDAŞ’ın %100 oranındaki hissesi, özelleştirilmek üzere ihaleye çıkılmıştır. 
1 Temmuz 2008 tarihinde açılan ihaleyi kazanan Akkök-Akenerji-CEZ Konsorsiyumu için Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından da onay verilmiştir. 
SEDAŞ, 11 Şubat 2009 tarihinde Akkök-Akenerji-CEZ Ortak Konsorsiyumu'nun yönetimine geçmiştir.  01.12.2023 tarihinde  Cez a.s. Akcez bünyesindeki paylarını Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye, ve Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’ye devretmiştir. Şirketimiz Akkök Holding, Torunlar Enerji ve Başkent Doğalgaz çatısı altında faaliyetlerine devam etmektedir.  

SEDAŞ ülkemizin önemli bölgelerinde gerçekleştirdiği elektrik dağıtımını, müşteri memnuniyeti odağında ve yenilikçi bir anlayışla kesintisiz şekilde sürdürmektedir. 

"SEDAŞ İnternet Sitesi kullanım deneyiminizi kişiselleştirmek ve iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Ziyaretinizi varsayılan ayarlarla gerçekleştirerek SEDAŞ Çerez Politikası'da belirtilen şekilde çerezlerin kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz."