Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

​​​​2009 yılı başında AKCEZ (Akkök ve CEZ Grup) Konsorsiyumu tarafından devralınan SEDAŞ, özelleştirme sonrası onuncu yılı geride bırakırken, master projelerini gerçekleştirme yönünde hedefine dev adımlarla ilerlemiş, bölgesinde yatırımları ve işletmecilik uygulamaları ile birçok ilki gerçekleştirerek, müşteri memnuniyeti yönünde aldığı önlemlerle dağıtım faaliyetlerini sürekli geliştirmiştir.

SEDAŞ, Türkiye'nin nüfus ve üretim açısından​ en yoğun ve ülke ekonomisine, kalkınmasına değer katan bir bölgesi olan Doğu Marmara bölgesinde sahip olduğu donanımlı iş gücü ile yaklaşık 1,9 milyon aboneye ve 3,6 milyon nüfusa sürekli ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermektedir. SEDAŞ, Doğu Marmara Bölgesi'nde projeleri ve yatırımları ile yenileme, kapasite artışı, bakım-onarım çalışmalarını eksiksiz olarak yerine getirmekte, elektrik dağıtım faaliyetleri ile gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirmekte, bunların yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile bölgesindeki sosyal kü​ltürel hayatın gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

SEDAŞ, elde ettiği başarısını sürdürülebilir kılmak için yatırımlarını devam ettirmektedir. Kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi tedariğinin sürekliliğini sağlamak için şebeke yatırımlarını artıran SEDAŞ, 2016-2020 yılları arasında da toplamda 516.5 milyon TL bölgesinde yatırım yapacaktır. Böylece, SEDAŞ gerçekleştirdiği yatırımlarla, özelleştirme öncesinde aynı sürede yapılan toplam yatırımlarını dörde katlamıştır.

Elektrik dağıtım pazarı giderek daha da rekabetçi bir ortama dönüşürken, "abone" mantığının yerini "müşteri" mantığı almış; ölçülebilir memnuniyetin ve çözüm odaklı hizmet anlayışının iş kültürü haline geldiği bir SEDAŞ için uzun soluklu projeler yürütülmüş, teknolojik anlamda büyük bir yol kat edilmiştir.

SEDAŞ; sektörde başta Smart Grid ( Akıllı Şebeke) olmak üzere diğer IT uygulamaları ile entegre olmak ve teknolojik gelişmeleri takip ederek etkin ve verimli uygulamaları sisteme adapte etmek hedefleri doğrultusunda, elektrik dağıtım sektöründeki lider firma vizyonunu teknoloji ile bütünleştirmiş; SAP ERP modülünü kısa bir sürede entegre etmiş ve canlı sisteminde sorunsuz olarak kullanmaya başlamıştır.

Mükemmellik yolculuğunu çok boyutlu olarak sürdüren SEDAŞ; teknoloji ve altyapı yatırımlarıyla yetinmemekte, "Sürekli değer yaratma" vizyonu doğrultusunda oluşturduğu doğru stratejileri tüm süreçlerinde hayata geçirmektedir. ISO 27001: 2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almak üzere 2015 yılında bu projesini başlatmış, 2016 yılında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ni başarıyla kurmuştur. 

Entegre Yönetim Sistemlerinin kurulmasına ait proje başlatılmış ve Şirketimiz Departmanlarının süreç haritalarına bağlı olarak müşteri memnuniyeti ve verimlilik esası ile süreçlerin yeniden kurgulanması hedeflenmiş, bu proje  2017 yılı sonunda tamamlanmıştır.  

Müşterilerimize; 7/24 öneri, istek, elektrik kesintisi bildirimi ve her türlü bilgi talebinde bulunabilecekleri online hizmet ve çağrı merkezi hizmeti sunulmaktadır. Bunun yanı sıra; SEDAŞ, müşteri hizmetleri merkezlerini 2015 yılı içinde ayrışma projesi kapsamında yeniledikten hemen sonra, işlem çeşitliliği ile hizmette farkındalık yaratmak üzere, Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi için (MİY) projesini de başlatmıştır.  2016 yılında uygulamaya alınan Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi (MİY) ile talep ve şikayet yönetimi uçtan uca yönetilir ve kontrol edilebilir hale getirilmiştir.

İş Gücü Yönetim Sistemi (WFM) kurulmuş ve bu sistem ile sahada görev yapan çalışanların performanslarının uçtan uca yönetilmesi,  müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlanmıştır. Mobil Araç Takip Sistemiyle birlikte; hızlı servis, verimlilik esasıyla çalışma süreci daha hızlı işler hale getirilmiştir. SAP sistemiyle IS-U ve CRM  sisteminin entegrasyonunun  sağlanacağı proje başlatılmış ve 2017 yılında tamamlanmıştır.

SEDAŞ yatırımlarını planlarken kesinti süreleri ve sıklığının azaltılmasını,  Valilik, Kaymakamlık ve Belediyelerin taleplerini,  paydaş nezdinde müşteri memnuniyetini gözetmektedir. Gerçekleştirilen yatırımların basında iletişimi,  kamuoyuna tanıtımı yapılmakta ve paydaşlarımızın bilgilendirilmesi de sağlanmaktadır.   

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde faaliyete başladığı günden itibaren bölgeye ciddi yatırımlar yapan ve yapmaya da devam eden SEDAŞ; faaliyet bölgesinde ekonomik, sosyal ve çevresel olarak birçok uygulamayı hayata geçirmiştir.

SEDAŞ; sürdürülebilir başarının arkasında, çalışanlarının beceri ve yetkinliğinin önemli bir rolü olduğuna;  misyon, vizyon ve stratejik gelişimin sağlanmasında hedefe ulaşabilmek için kalite ve işbirliği ruhunun birleşmesinden oluşacak tüm potansiyellerin Şirket'in başarısına katkı sağlayacağına inanmaktadır.

SEDAŞ organizasyonel anlamda değişim sürecini yaşarken; sahadaki yatırım, işletme, bakım ve onarım çalışmalarına ait operasyonel başarılarını sürdürülebilir kılmak için yatırımlarına devam etmiş, bölge insanına istihdam sağlamış, insan kaynaklarını güçlendirmiş, sinerjisi ve araç filosunu güçlendirmesi ile faaliyetlerine ayrıca daha çok dinamizm kazandırmıştır. Teknik Eğitim Merkezi yapımı, teknik ve idari eğitimler ve iş güvenliği alanındaki çalışmaları ile çalışanları için büyük yatırımlar gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye de devam etmektedir.

Türkiye'de tek olma özelliğine sahip GIS (coğrafi bilgi sistemi) SCADA/DMS (uzaktan kontrol ve izleme sistemi) ve OSOS (otomatik sayaç okuma sistemi) entegre bir şekilde çalışacak şekilde devreye alınmıştır. SEDAŞ Otomatik sayaç okuma sistemi ile 27 Bin adet sayacı uzaktan okuyabilir hale gelmiştir. Bu uygulama ile bölgede tüketilen enerjinin yüzde 65'i uzaktan okunarak faturalandırılmaktadır. SEDAŞ, EPDK'nın onaylı Ar-Ge projelerine imza atarak,  iş paydaşları ve dağıtım bölgesindeki üniversitelerle işbirliği içinde gerçekleştirdiği Ar-Ge projeleriyle, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarını da sürdürmektedir.  

 Gösterdiğimiz yüksek performans ile ülke ekonomisine ve istihdamına değer katarken; elektrik enerjisi dağıtım faaliyetimizi sürdürdüğümüz  bölgelerdeki sosyo- kültürel hayatın gelişmesine katkıda bulunulmuştur. Sanayi yoğunluklu yapısı nedeniyle elektrik tüketiminin en yüksek olduğu dağıtım bölgelerinden birinde faaliyet gösteren SEDAŞ; müşterilerine kesintisiz ve daha kaliteli hizmet vermek adına, bölgesindeki elektrik dağıtım şebekesini yatırımlarıyla güçlendirmekte ve modernize etmektedir.

 SEDAŞ, yenilenme ve daha hızlı büyüme hedefiyle, vizyon, misyon ve ortak değerlerini yenilemiştir. "Güvenilir, çevik ve müşteri odaklılığıyla bilinen model bir şirket" olmayı vizyon edinen SEDAŞ, "güvenli, kaliteli, güvenilir elektrik enerjisine sürdürülebilir erişim sağlamak" misyonuyla yola devam edecektir.

Sektörde ilk özelleştirilen dağıtım şirketlerinden biri olan ve öncü konumda bulunan SEDAŞ, vizyoner yaklaşımını 2019 yılında da koruyarak dünya standartlarında hizmet sunma hedefiyle çalışmalarına devam edecektir.

Hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinden ödün vermeden, her zaman verimli bir projeksiyona sahip olması için; geleceği gören, bilgi ve tecrübe birikimine sahip yönetici ve çalışanlarıyla var gücü ile çalışarak, önümüzdeki dönemde de yatırım projeleriyle bölgesinde katma değer sağlamayı, tüm tüketicilerine kaliteli hizmet ve Türkiye'nin gelişimine üst düzeyde katkı sunmayı sürdürecektir.

Toplumsal değerlere saygılı, çevre bilinci yüksek iş anlayışı ile hızlı ve etkin iş modeli sayesinde sektörde öncü bir konumda bulunan SEDAŞ, önümüzdeki dönemde de yatırım projeleriyle bölgesine artı değer katmayı ve Türkiye'nin de gelişimine katkı sunmayı hedeflemektedir. Şirketimizin hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinden ödün vermeden, her zaman verimli ve karlı bir projeksiyona sahip olması için, geleceği gören, bilgi ve tecrübe birikimine sahip yönetici ve çalışanlarımızla var gücümüzle, çalışmaya ve "başarıya doğru" olan yolculuğumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.

Birlik ve beraberlik içinde Türkiye için daha büyük değerler yaratmak en büyük arzumuzdur. Şirketimizin başarı yolculuğunda emeği geçen hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tüm sosyal paydaşlarımıza, çalışanlarımıza, tüketicilerimize teşekkürlerimi sunarım. 


Saygılarımla,

Dr. Necmi Odyakmaz​
Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı ​