Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

2009 yılı başında AKCEZ (Akkök ve CEZ Grup) Konsorsiyumu tarafından devralınan SEDAŞ, özelleştirme sonrası sekizinci  yılı geride bırakırken, master projelerini gerçekleştirme yönünde hedefine dev adımlarla ilerlemiş, bölgesinde yatırımları ve işletmecilik uygulamaları ile birçok ilki gerçekleştirerek, müşteri memnuniyeti yönünde aldığı önlemlerle dağıtım faaliyetlerini sürekli geliştirmiştir.

2015 yılında Türkiye Ekonomisi % 4 oranında, 2016 yılında ise beklentilerin üzerinde % 2,9 oranında büyüme kaydetmiştir.  2017 için ise bu oran % 5 olarak öngörülmektedir. Türkiye, küresel ekonomik krizden en hızlı çıkan ve son dönemlerdeki küresel ekonomik belirsizlikten en az etkilenen ülkelerden biridir.

Türkiye’nin de dünya ekonomisindeki olumsuzluklardan nispeten etkilendiği 2016 yılında, Türkiye’de enerji tüketimi bir yıl öncesi 265,7 milyar KWh iken, yüzde 3,3 artış göstererek, 2016 yılı sonu itibariyle ülkemizdeki elektrik tüketimi 278,3 milyar KWh olarak gerçekleşmiştir. SEDAŞ sağlıklı bir şekilde büyümeye devam etmiş, başarılı bir yılı daha geride bırakmıştır. Gösterdiğimiz yüksek performans ile ülke ekonomisine ve istihdamına değer katarken, elektrik enerjisi dağıtım faaliyetimiz ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki sosyal kültürel hayatın gelişmesine katkıda bulunduk.

SEDAŞ, Türkiye'nin nüfus ve üretim açısından en yoğun ve ülke ekonomisine, kalkınmasına değer katan bir bölgesi olan Doğu Marmara bölgesinde sahip olduğu donanımlı iş gücü ile yaklaşık 1,6 milyon aboneye sürekli ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermektedir. SEDAŞ, Doğu Marmara Bölgesi’nde projeleri ve yatırımları ile yenileme, kapasite artışı, bakım-onarım çalışmalarını eksiksiz olarak yerine getirmekte, gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirmektedir.

SEDAŞ, elde ettiği başarısını sürdürülebilir kılmak için yatırımlarını devam ettirmektedir. Kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi tedariğinin sürekliliğini sağlamak için şebeke yatırımlarını artıran SEDAŞ’ın 2016 yılı yatırım tutarı 103.3 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. SEDAŞ 2016-2020 yılları arasında da toplamda 516.5 milyon TL bölgesinde yatırım yapacaktır. Böylece, SEDAŞ gerçekleştirdiği yatırımlarla, özelleştirme öncesinde aynı sürede yapılan toplam yatırımlarını dörde katlamıştır.

Elektrik dağıtım pazarı giderek daha da rekabetçi bir ortama dönüşürken, “abone” mantığının yerini “müşteri” mantığı almış; ölçülebilir memnuniyetin ve çözüm odaklı hizmet anlayışının iş kültürü haline geldiği bir SEDAŞ için uzun soluklu projeler yürütülmüş, teknolojik anlamda büyük bir yol kat edilmiştir.

SEDAŞ ; sektörde başta Smart Grid ( Akıllı Şebeke) olmak üzere diğer IT uygulamaları ile entegre olmak ve teknolojik gelişmeleri takip ederek etkin ve verimli uygulamaları sisteme adapte etmek hedefleri doğrultusunda, elektrik dağıtım sektöründeki lider firma vizyonunu teknoloji ile bütünleştirmiş ;  SAP ERP modülünü kısa bir sürede entegre etmiş ve canlı sisteminde sorunsuz olarak kullanmaya başlamıştır.

 

Mükemmellik yolculuğunu çok boyutlu olarak sürdüren SEDAŞ; teknoloji ve altyapı yatırımlarıyla yetinmemekte, “Sürekli değer yaratma” vizyonu doğrultusunda oluşturduğu doğru stratejileri tüm süreçlerinde hayata geçirmektedir. ISO 27001: 2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almak üzere 2015 yılında bu projesini başlatmış, 2016 yılında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni başarıyla kurmuştur. 

Entegre Yönetim Sistemlerinin kurulmasına ait proje başlatılmış ve sürmektedir. 2017 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Şirketimiz Departmanlarının süreç haritalarına bağlı olarak müşteri memnuniyeti ve verimlilik esası ile süreçlerin yeniden kurgulanması hedeflenmiştir. Müşterilerimize; 7/24 öneri, istek, elektrik kesintisi bildirimi ve her türlü bilgi talebinde bulunabilecekleri online hizmet ve çağrı merkezi hizmeti sunulmaktadır. Bunun yanı sıra; SEDAŞ, müşteri hizmetleri merkezlerini 2015 yılı içinde ayrışma projesi kapsamında yeniledikten hemen sonra, işlem çeşitliliği ile hizmette farkındalık yaratmak üzere, Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi için (MİY) projesini de başlatmıştır.  2016 yılında uygulamaya alınan Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi (MİY) ile talep ve şikayet yönetimi uçtan uca yönetilir ve kontrol edilebilir hale getirilmiştir.

İş Gücü Yönetim Sistemi (WFM) kurulmuş ve bu sistem ile sahada görev yapan çalışanların performanslarının uçtan uca yönetilmesi,  müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlanmıştır. Mobil Araç Takip Sistemiyle birlikte; hızlı servis, verimlilik esasıyla çalışma süreci daha hızlı işler hale getirilmiştir. SAP sistemiyle IS-U ve CRM  sisteminin entegrasyonunun  sağlanacağı proje başlatılmıştır.

SEDAŞ yatırımlarını planlarken kesinti süreleri ve sıklığının azaltılmasını,  Valilik, Kaymakamlık ve Belediyelerin taleplerini,  paydaş nezdinde müşteri memnuniyetini gözetmektedir. Yapılan yatırımların basında iletişimi yapılmakta,  kamuoyuna tanıtımı ve bilgilendirmeleri de sağlanmaktadır. 

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde faaliyete başladığı günden itibaren bölgeye ciddi yatırımlar yapan ve yapmaya da devam eden SEDAŞ; faaliyet bölgesinde ekonomik, sosyal ve çevresel olarak birçok uygulamayı hayata geçirmiştir.

SEDAŞ; sürdürülebilir başarının arkasında, çalışanlarının beceri ve yetkinliğinin önemli bir rolü olduğuna;  misyon, vizyon ve stratejik gelişimin sağlanmasında hedefe ulaşabilmek için kalite ve işbirliği ruhunun birleşmesinden oluşacak tüm potansiyellerin Şirket’in başarısına katkı sağlayacağına inanmaktadır.

SEDAŞ organizasyonel anlamda değişim sürecini yaşarken; sahadaki yatırım, işletme, bakım ve onarım çalışmalarına ait operasyonel başarılarını sürdürülebilir kılmak için yatırımlarına devam etmiş, bölge insanına istihdam sağlamış, insan kaynaklarını güçlendirmiş, taşeron firma elemanlarını bünyesine katmış olmanın sinerjisi ve araç filosunu güçlendirmesi ile faaliyetlerine ayrıca daha çok dinamizm kazandırmıştır. Teknik Eğitim Merkezi yapımı, teknik ve idari eğitimler ve iş güvenliği alanındaki çalışmaları ile çalışanları için büyük yatırımlar gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye de devam etmektedir.

Türkiye’de tek olma özelliğine sahip GIS (coğrafi bilgi sistemi) SCADA/DMS (uzaktan kontrol ve izleme sistemi) ve OSOS (otomatik sayaç okuma sistemi) entegre bir şekilde çalışacak şekilde devreye alınmıştır. SEDAŞ Otomatik sayaç okuma sistemi ile 25 Bin adet sayacı uzaktan okuyabilir hale gelmiştir. Bu uygulama ile bölgede tüketilen enerjinin yüzde 65’i uzaktan okunarak faturalandırılmaktadır. 2015 yılında EPDK onaylı Ar-Ge projelerine imza atan SEDAŞ, Düzce Üniversitesi’yle işbirliği içerisinde “‘Profil Katsayıları Hazırlama Metodolojisinin Dengesizlik Maliyetlerine Etkisi ve Optimizasyonu” adlı projesini ayrıca yine EPDK onaylı Ar-Ge projesi olan “Elektronik Sayaçların Uzaktan Okunması “ projesini de sürdürmüştür. Yine 2016 sonunda “Uzaktan Multicopter aracılığıyla, Enerji Nakil Hatlarındaki Arıza ve Planlı Bakım/Onarım İşlerinin Tespit edilmesi ve Hatlarda oluşan Buz yükünün Temizlenmesi” projesinin de lansmanı yapılmış ve bu projeye de start verilmiştir.   Gösterdiğimiz yüksek performans ile ülke ekonomisine ve istihdamına değer katarken; elektrik enerjisi dağıtım faaliyetimizi sürdürdüğümüz  bölgelerdeki sosyo- kültürel hayatın gelişmesine katkıda bulunulmuştur. Sanayi yoğunluklu yapısı nedeniyle elektrik tüketiminin en yüksek olduğu dağıtım bölgelerinden birinde faaliyet gösteren SEDAŞ; müşterilerine kesintisiz ve daha kaliteli hizmet vermek adına, bölgesindeki elektrik dağıtım şebekesini yatırımlarıyla güçlendirmekte ve modernize etmektedir.

 SEDAŞ, yenilenme ve daha hızlı büyüme hedefiyle, vizyon, misyon ve ortak değerlerini yenilemiştir.. “Güvenilir, çevik ve müşteri odaklılığıyla bilinen model bir şirket” olmayı vizyon edinen SEDAŞ, “güvenli, kaliteli, güvenilir elektrik enerjisine sürdürülebilir erişim sağlamak” misyonuyla yola devam edecektir.

Sektörde ilk özelleştirilen dağıtım şirketlerinden biri olan ve öncü konumda bulunan SEDAŞ, vizyoner yaklaşımını 2017 yılında da koruyarak dünya standartlarında hizmet sunma hedefiyle yatırımlarına devam edecektir.

Hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinden ödün vermeden, her zaman verimli bir projeksiyona sahip olması için; geleceği gören, bilgi ve tecrübe birikimine sahip yönetici ve çalışanlarıyla var gücü ile çalışarak, önümüzdeki dönemde de yatırım projeleriyle bölgesinde katma değer sağlamayı, tüm tüketicilerine kaliteli hizmet ve Türkiye’nin gelişimine üst düzeyde katkı sunmayı sürdürecektir.

Toplumsal değerlere saygılı, çevre bilinci yüksek iş anlayışı ile hızlı ve etkin iş modeli sayesinde sektörde öncü bir konumda bulunan SEDAŞ, önümüzdeki dönemde de yatırım projeleriyle bölgesine artı değer katmayı ve Türkiye’nin de gelişimine katkı sunmayı hedeflemektedir. Şirketimizin hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinden ödün vermeden, her zaman verimli ve karlı bir projeksiyona sahip olması için, geleceği gören, bilgi ve tecrübe birikimine sahip yönetici ve çalışanlarımızla var gücümüzle, çalışmaya ve “başarıya doğru” olan yolculuğumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.

Birlik ve beraberlik içinde Türkiye için daha büyük değerler yaratmak en büyük arzumuzdur. Şirketimizin başarı yolculuğunda emeği geçen hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tüm sosyal paydaşlarımıza, çalışanlarımıza, tüketicilerimize teşekkürlerimi sunarım. 


Saygılarımla,​

Bekir Sami Güven
Yönetim Kurulu Başkanı​