SCADA

Daha ucuz, daha kaliteli ve sürekli elektrik... SCADA

SCADA Nedir?

Şebeke İşletimi ve Yönetiminde Büyük Yenilik…

SCADA, SEDAŞ'ın master projelerinden biri olan, daha kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir "Denetimsel Kontrol ve Veri Toplama" sistemidir. Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce illerindeki trafo merkezlerine uzaktan kumanda edilebilmesini ve bu merkezlerden bilgi alınabilmesini sağlamaktadır. İsmini "Supervisory Control and Data Acquisition" kelimelerinin ilk harflerinden almaktadır.

Enerji dağıtımının özelleştirilmesinin ardından, önemli yatırımlara imza atan SEDAŞ, SCADA Projesi'nin sözleşmesini 7 Şubat 2012 tarihinde Siemens firması ile imzalamıştır. Proje 40 milyon TL yatırım bedeli ile gerçekleştirilmiş olup, sırasıyla Gebze ve Kontrol Merkezi, Kocaeli, Sakarya, Bolu-Düzce bölgeleri bitirilerek 2016 Yılı Nisan ayı itibarıyla proje tamamlanmıştır.

 

SCADA'nın Yapısı

5 Bölgede Tam Kontrol…

SEDAŞ SCADA Sistemi geliştirilerek, Gebze'de 66, Kocaeli'de 65, Sakarya'da 73, Bolu ve Düzce'de 109 olmak üzere toplam 313 dağıtım merkezi ve 28 indirici trafo merkezi üzerine kurulmuştur. SCADA Kontrol Merkezi'nin de bulunduğu Gebze'de; 5 bölgenin de bağlı bulunduğu arıza kayıt ve yönlendirme merkezi de yer almaktadır. 24 saat hizmet vermekte olan bu merkez, 5 bölgeden gelen arıza bilgilerini değerlendirmektedir.  SCADA Projesi uygulanırken, trafo merkezlerinde kapalı sistem metal muhafazalı modüler hücreler kullanılmıştır. Bilgi işlem altyapısı ile koordine edilen SCADA sistemi, uzaktan kontrol ve izlemeyi sağlayarak, hizmet kalitesini bir adım daha öteye taşıyan modern bir elektrik şebekesi işletimi sağlamaktadır.

 

SCADA Neler Getirecek?

Ucuz, Kaliteli ve Sürekli Elektrik…

SCADA projesiyle; SEDAŞ'ın, işletimi daha verimli bir dağıtım şebekesiyle Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerindeki kullanıcılara ucuz, daha kaliteli ve sürekli bir elektrik dağıtımının gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Elektrik dağıtım şebekesindeki hangi trafo merkezinin devre dışı kaldığı, trafo merkezlerinden hangi oranda güç çekildiği izlenebilmektedir. Bir arıza durumunda hangi trafo merkezinin devre dışı kaldığı anında görülebilmekte, sahadaki acil durum ekiplerinin arızaya hızlı müdahale etmesi sağlanmaktadır. Elektrik kesintilerine anında müdahale edilerek, kesinti süreleri en aza indirilmektedir. SEDAŞ dağıtım şebekesi hakkında, toplanan teknik ve istatistiksel bilgiler sayesinde, yatırım ve bakımların etkin yönetimi sağlanmaktadır. Etkin noktalarda Bakım ve tamiratlar ile alternatif besleme kaynakları sayesinde Teknik kayıpların azaltılması ve tüketicilere ucuz enerji ulaştırılması sağlanmaktadır.

 

SCADA'nın Faydaları

Enerji Tedariğinde 360º Kontrol…

SCADA/DMS sistemi, şebekenin online izlenmesi ve kumanda edilmesini sağlarken, aynı zamanda şebekeden elde edilen veriler ile sistem istatistikleri üzerinde mühendislik analizlerine de olanak sağlamaktadır.

 

SCADA'nın kurulması ile,

• SEDAŞ'ın EPDK'nın dağıtım şirketlerinden ileride talep edeceği gereksinimlere hazırlıklı olması sağlanmıştır.

• Dağıtım şebekesine uzaktan müdahale ve anahtarlamalar yapılabilmektedir.

• Teknik kayıpların hesaplanması ve düşürülmesi imkanı sağlanmıştır.

• Komple enerjisiz kalma gibi süreçlerde yeniden toparlanma süresi kısaltılmıştır.

• Acil durum ekipleri ve bakım ekiplerinin hareket kabiliyeti artmıştır.

• Elektrik dağıtımındaki tedarik sürekliliği ve teknik kalitenin takip edilmesi sağlanarak tüketicilere kaliteli enerji verilmesi imkanları artmıştır.

• Bölgedeki enerji akışının gerçek zamanlı olarak izlenmesi sağlanmıştır.

• Gerek çalışanların gerekse dağıtım sistemine bağlı müşterilerin emniyeti artırılmıştır.

• Ayrıca artan İş Güvenliği ve İş Gücü tasarrufu ile çevreye verilen emisyon azaltılmıştır. ​