SCADA

​​Daha ucuz, daha kaliteli ve sürekli elektrik... SCADA

SCADA Nedir?

Şebeke İşletimi ve Yönetiminde Büyük Yenilik…
SCADA, SEDAŞ'ın master projelerinden biri olan, daha kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir “Denetimsel Kontrol ve Veri Toplama” sistemidir. Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce illerindeki trafo merkezlerine uzaktan kumanda edilebilmesini ve bu merkezlerden bilgi alınabilmesini sağlamaktadır. İsmini “Supervisory Control and Data Acquisition” kelimelerinin ilk harflerinden almaktadır.

Enerji dağıtımının özelleştirilmesinin ardından, önemli yatırımlara imza atan SEDAŞ, SCADA Projesi’nin sözleşmesini 7 Şubat 2012 tarihinde Siemens firması ile imzalamıştır. Proje 40 milyon TL yatırım bedeli ile gerçekleştirilecek olup, projenin tamamlanması 4 yıl sürecektir. Projenin, Kocaeli ve Gebze ayağı ile kumanda merkezi 2014 itibariyle tamamlanmıştır.

İlk olarak Gebze ve Kocaeli İşletme bölgesinde uygulamaya geçen projede, 2014 yılında Sakarya ilindeki çalışmaların tamamlanması, 2015 yılında ise Bolu ve Düzce illerindeki çalışmaların da tamamlanarak projenin bitirilmesi hedeflenmektedir.

SCADA‘nın Yapısı

5 Bölgede Tam Kontrol…
SEDAŞ SCADA Sistemi başlangıç olarak, Gebze’de 55, Kocaeli’de 65, Sakarya’da 73, Bolu ve Düzce’de 109 olmak üzere toplam 302 dağıtım merkezi ve 26 indirici trafo merkezi üzerine kurulmuştur. SCADA Kontrol Merkezi’nin de bulunduğu Gebze’de; 5 bölgenin de bağlı bulunduğu arıza kayıt ve yönlendirme merkezi de yer almaktadır. 24 saat hizmet vermekte olan bu merkez, 5 bölgeden gelen arıza bilgilerini değerlendirmektedir.  SCADA Projesi uygulanırken, trafo merkezlerinde kapalı sistem metal muhafazalı modüler hücreler kullanılmakta, bilgi işlem altyapısı ile koordine edilen SCADA sistemi, uzaktan izlemeyi sağlayacak ve hizmet kalitesini bir adım daha öteye taşıyacak olan modern bir elektrik şebekesi olarak işletime alınmaktadır.

SCADA Neler Getirecek?

Ucuz, Kaliteli ve Sürekli Elektrik…
SCADA projesiyle; SEDAŞ’ın, işletimi daha verimli bir dağıtım şebekesiyle Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerindeki kullanıcılara ucuz, daha kaliteli ve sürekli bir elektrik dağıtımının gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Elektrik dağıtım şebekesindeki hangi trafo merkezinin devre dışı kaldığı, trafo merkezlerinden hangi oranda güç çekildiği izlenebilecektir. Bir arıza durumunda hangi trafo merkezinin devre dışı kaldığı anında görülebilecek, sahadaki acil durum ekiplerinin arızaya hızla müdahale etmesi sağlanacaktır. Elektrik kesintilerine anında müdahale edilebilecek, kesinti süreleri en aza indirilecektir. SEDAŞ dağıtım şebekesi hakkında, toplanan teknik ve istatistiksel bilgiler sayesinde, yatırım ve bakımların etkin yönetimi sağlanacaktır. Bakım ve tamiratlardan kaynaklanan kesintiler azaltılacaktır. Teknik kayıpların azaltılmasıyla tüketicilere ucuz enerji ulaştırılması konusunda ilerleme kaydedilecektir.

SCADA’nın Faydaları

Enerji Tedariğinde 360º Kontrol…
SCADA/DMS sistemi, şebekenin online izlenmesi ve kumanda edilmesini sağlarken, aynı zamanda şebekeden elde edilen veriler ile sistem istatistikleri üzerinde mühendislik analizlerine de olanak sağlayacaktır.

SCADA’nın kurulması ile;
• SEDAŞ’ın EPDK’nın dağıtım şirketlerinden ileride talep edeceği gereksinimlere hazırlıklı olması sağlanacaktır.
• Dağıtım şebekesine uzaktan müdahale ve anahtarlamalar yapılabilecektir.
• Teknik kayıplar azaltılacaktır.
• Komple enerjisiz kalma gibi süreçlerde yeniden toparlanma süresi kısaltılacaktır.
• Acil durum ekipleri ve bakım ekiplerinin hareket kabiliyeti artacaktır.
• Elektrik dağıtımındaki tedarik sürekliliği ve teknik kalitenin takip edilmesi sağlanarak tüketicilere kaliteli enerji verilmesi kolaylaşacaktır.
• Bölgedeki enerji akışının gerçek zamanlı olarak izlenmesi sağlanacaktır.
• Gerek çalışanların gerekse dağıtım sistemine bağlı müşterilerin emniyeti artırılacaktır.