Güç Değişim Bağlantı Bedeli Sorgulama

​​SEDAŞ 2014-2016 yılları arasında  güç değişim işlemi yaptıran ancak bağlantı noktası ve kablo kesiti değişmediği halde bağlantı bedeli ödeyen müşterilerine iade işlemi yapacaktır.


Aşağıda yer alan sorgulama alanına TC Kimlik No/Vergi No numaranızı yazarak kontrol sağlayabilirsiniz. Kontrol sonrasında bağlantı bedeli alacağınız olduğunu belirten  mesajı görmeniz durumunda Akbank şubelerinden TC kimlik No/Vergi No-Yetki Belgesi ile alacak bedelinizi tahsil edebilirsiniz.  

11/08/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren mülga Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedelleri İle Uygulamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Madde 2, 3 ve 4;

Madde 2- Bağlantı varlıkları;

           11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İletim ve Dağıtım  Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinde tanımlanan dağıtım sistemine bağlantısı yapılan gerçek veya tüzel kişi namına sadece o bağlantıya münhasır olmak üzere tesis edilmesi zorunlu olan iletken veya kablo, klemens, izolatör ve gerekli olması halinde travers gibi varlıklardır.

            Bağlantı varlıklarının dağıtım şirketince tesis edilmesinde, bağlantısı yapılan gerçek veya tüzel kişi namına oluşan bağlantı varlıklarının dağıtım şirketlerinin bulunduğu bölge itibarıyla ilgili fiyat bölgesine ait yürürlükteki birim fiyatlar esas alınarak, her bir kullanıcı için ayrı ayrı hesaplanır.

            Bağlantı varlıklarının kullanıcılar tarafından tesis edilmesi halinde bağlantı varlıkları bedeli alınmaz, sadece bağlantının testi ve devreye alınmasına ilişkin bedeller alınır.

Bağlantının Testi ve Devreye Alınmasına İlişkin Bedeller (Bağlantı tarifeleri)

Madde 3- Bağlantı tarifeleri; orta gerilim ve alçak gerilim için ayrı ayrı olmak üzere bağlantının kurulu gücü de dikkate alınarak hesaplanan ve bağlantının gerçekleştirilmesine ilişkin operasyonel maliyetleri içeren bedeldir.

Bağlantı gücü artışı

Madde 4- Bağlantısı yapılarak elektrik enerjisi verilmiş olan, ancak Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine göre; mesken aboneleri dışında kalan kullanıcılara ait tesislerin bağlantı gücünün % 20'den (yüzde yirmi) daha fazla artması halinde, tadilat projesi çerçevesinde bu kullanıcılar için yeniden bağlantı varlıklarının tesis edilmesinin gerekli olması durumunda 2 nci ve 3 üncü madde hükümleri uygulanır.

Hükümleri gereği kablo kesiti veya bağlantı noktası değişmediği halde bağlantı gücünde artış talep eden müşterilerimizden tahsil edilen bağlantı bedeli alacağı olduğunu öğrenmek için;


-          Şahıslar için TC kimlik no, şirketler için vergi no ile  ekranından sorgulama yapılır.

-          Sorgulama sonrasında bağlantı bedeli alacağınız olduğunu belirten ibare yazması durumunda Akbank şubelerinden TC kimlik no/vergi no-yetki belgesi ile alacak bedelinizi tahsil edebilirsiniz.

 

Saygılarımızla
SEDAŞ SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ​

TC Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası​​​​​​​​​​​