Genel Aydınlatma

​​​​Şirketimiz aydınlatma faaliyetlerini, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından düzenlenen Genel Aydınlatma Yönetmeliği çerçevesinde yürütmektedir. Yönetmelikte dağıtım şirketlerinin aydınlatma faaliyeti tanımlanırken “Dağıtım şirketi; dağıtım bölgesindeki yerleşim yerlerinde bulunan otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli aydınlatma ve ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, imar planlarında bulvar, cadde veya çıkmaz sokaklar dahil, sokak olarak belirlenen meskun yerlerin tamamını kapsar.” denilmektedir.

Periyodik bakım planımız kapsamında Kurumsal Kaynak Planlama Programı’nda (SAP) tanımlanan bakım periyotları çerçevesinde tüm trafo postalarının aydınlatma devreleri kontrol edilerek bakımları yapılmaktadır. Ayrıca SEDAŞ Çağrı Merkezi’ne (ALO186) bırakılan ihbarlara da arıza yoğunluğuna göre mümkün olan en kısa sürede müdahale edilmekte ve armatürler yanar hale getirilmektedir.

Sakarya, Kocaeli, Bolu Düzce illerinde hizmet vermekte olan şirketimizin bu illerdeki İl Sorumluları, Aydınlatma Yönetmeliği gereği oluşturulan Aydınlatma Komisyonu’nun üyesi olarak görev yapmaktadırlar.  Her bir il bazında oluşturulan aydınlatma komisyonunun başkanı, ilgili ilin valisi veya valisi tarafından görevlendirilen vali yardımcısıdır. Aydınlatma komisyonu; vali veya vali yardımcısının başkanlığında büyükşehir belediyesinden 2 üye, toplantı gündemine ilişkin olarak ilgili belediyelerden birer üye ile şirketimizden 1 üye ve TEDAŞ temsilcisinin iştirakiyle oluşur. Büyükşehir belediyesinin bulunmadığı illerde ise vali veya vali yardımcısının başkanlığında, toplantı gündemine ilişkin olarak ilgili belediyelerden birer üye, il özel idaresinden 1 üye ile yine şirketimizden 1 üye ve TEDAŞ temsilcisinin iştirakiyle oluşur.

Komisyonun aldığı kararlar doğrultusunda SEDAŞ tarafından yerine getirilmesi gereken faaliyetler şirketimizce gerçekleştirilmektedir. Aydınlatma komisyonu kararları şirketimiz web sayfasında paylaşılm​aktadır.

“2014 Yılı Genel Aydınlat​ma Tüketim ve Ödeme Bilgileri” için lütfen linke tıklayınız.

“2015 Yılı Genel Aydınlatma Tüketim ve Ödeme Bilgileri” için lütfen linke tıklayınız.

“2016 Yılı Genel Aydınlatma Tüketim ve Ödeme Bilgileri” için lütfen linke tıklayınız.

“2017 Yılı Genel Aydınlatma Tüketim ve Ödeme Bilgileri” için lütfen linke tıklayınız.

“2018​ Yılı Genel Aydınlatma Tüketim ve Ödeme Bilgileri” için lütfen linke tıklayınız.

“2019​ Yılı Genel Aydınlatma Tüketim ve Ödeme Bilgileri” için lütfen linke tıklayınız.

“2020 Yılı Genel Aydınlatma Tüketim ve Ödeme Bilgileri” için lütfen linke tıklayınız.

“2021 Yılı Genel Aydınlatma Tüketim ve Ödeme Bilgileri” için lütfen linke tıklayınız.

“2022 Yılı Genel Aydınlatma Tüketim ve Ödeme Bilgileri” için lütfen linke tıklayınız.

 

“Aydınlatma Komisyon Kararları” için lütfen tıklayınız.