Bağlantı Bedeli Sorgulama

​​

SEDAŞ 2017 yılı Haziran ayı ve sonrasında bağlantı bedeli ödeyen müşterilerine iade işlemi yapacaktır.


Aşağıda yer alan sorgulama alanına tesisat numaranızı yazarak kontrol sağlayabilirsiniz. Kontrol sonrasında bağlantı bedeli alacağınız olduğunu belirten  mesajı görmeniz durumunda Akbank şubelerinden TC kimlik No/Vergi No ile alacak bedelinizi tahsil edebilirsiniz.  Lütfen açıklamayı sonuna kadar okuyunuz.


01.06.2017 tarih ve 30083 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bağlantı Görüşü başlıklı Madde 10/A, 4. Fıkrası a bendi;

                 "Bağlantı talebinde bulunulan tüketim tesisleri açısından, Dağıtım şirketince yapılacak inceleme neticesinde saha etüdü gerektirmeyen hallerde başvuru tarihinden itibaren on iş günü, saha etüdü gerektiren hallerde ise başvuru tarihinden itibaren yirmi iş günü içerisinde, beşinci fıkra hükümleri dikkate alınarak belirlenen bağlantı talebinin karşılanabileceği makul bir süreyi ve gerekçelerini içeren bağlantı görüşü başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu bağlantı görüşünde; öngörülen bağlantı tarihine veya bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren öngörülen bağlantı süresine, bağlantı gerilim seviyesine, tesis edilmesi gereken dağıtım tesisleri ve/veya bağlantı hattının kapsamına, bunlara ilişkin tarafların yükümlülükleri ile öngörülen bağlantı hattına göre bağlantı bedeline ve hat katılımına ilişkin bilgilere yer verilir. Bağlantı görüşünün geçerlilik süresi altmış günden az olamaz."

Aynı yönetmeliğin Bağlantı Hattı başlıklı Madde 10/B, 3. fıkrası;

"Birinci ve ikinci fıkralarda yer verilen bağlantı hattı, tercih etmesi halinde kullanıcı tarafından tesis edilebilir. Bu durumda ilgili kullanıcı tarafından bağlantı bedeli ödenmez. Bunun tercih edilmemesi durumunda kullanıcı tarafından bağlantı bedeli ödenir ve bağlantı hattı dağıtım şirketi tarafından tesis edilir."

Hükümleri gereği 01.06.2017 tarihinden itibaren bağlantı bedellerinin uygulama şekli ve hesaplama mantığı değiştirilmiştir.  01.06.2017 tarihinden sonra sistem düzenlemesi nedeni ile tahsil edilen bağlantı bedeli alacağı olduğunu öğrenmek için;

-          Şahıs müşterilerimiz TC kimlik numarası, şirket müşterilerimizse vergi numarası ile sorgulama yapabilir.

-          Sorgulama sonrasında bağlantı bedeli alacağınız olduğunu belirten ibare yazması durumunda Akbank şubelerinden TC kimlik no/vergi no ile alacak bedelinizi tahsil edebilirsiniz.

 

Saygılarımızla
SEDAŞ SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​