Tablo7A

Yıl Ay İl İlçe
İşlem Numarası Ticari Kalite Kodu İşlemi Yapılan/Gerçek/Tüzel Kişinin Adı Soyadı İşlemi Yapılan/Gerçek/Tüzel Kişinin Adres ve Telefonu Sürecin İşletmeye Başladığı Tarih ve Zamanı Hizmetin Yerine Getirildiği Tarih ve Zamanı İşlem Sonucu Tazminat Ödemesi il ilçe