Tablo3

Yıl Ay İl İlçe
Kesintinin Kodu (1) Kademe (2) Kesintinin Yeri (3) Kesinti Nedenine İlişkin Açıklama (4) Kesintinin Sınıfı (5) Kesintinin Başlama Tarihi ve Zamanı (6) Kesintinin Sona Erme Tarihi ve Zamanı (7) Kesinti Süresi (saat) (8)=(7)-(6) Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
Mesken Tarımsal Sulama Ticarethane Sanayi Mesken Tarımsal Sulama Ticarethane Sanayi
İl (3A) İlçe (3B) Şebeke Unsuru Tipi (3C) Şebeke Unsuru Kodu (3D) Kaynağa Göre (5A) Süreye Göre (5B) Sebebe Göre (5C) Bildirime Göre (5D) OG AG OG AG OG AG OG AG OG AG OG AG OG AG OG AG