Kalite Göstergeleri

​​​​​​​​​​​​​​Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi, dağıtım lisansında belirlenen bölge için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ya sunulan aşağıdaki kalite göstergelerini yayınlamak ile yükümlüdür.


Ticari Kalite

Ticari kalite; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı olan kullanıcılar ile bu kullanıcılara bağlantı anlaşması, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma kapsamında hizmet veren taraflar arasında enerji satışı ve/veya hizmetin sunumuna ilişkin olarak söz konusu faaliyetin tüm evrelerinde meydana gelecek ilişkilerin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenecek standartlara uygun olarak gerçekleşmesidir.
       
Ticari Kalite Göstergeleri için lütfen tıklayınız​.​​


Tedarik Sürekliliği Kalitesi

Tedarik sürekliliği kalitesi, dağıtım sistemi kullanıcılarının ele​ktrik enerjisi talebini ekonomik olarak kabul edilebilir maliyetlerde ve mümkün olan asgari kesinti süresi ve sıklığı ile karşılayabilme kapasitesidir.

Tablo-1 Kalite Göstergeleri için lütfen tıklayınız.​
​​​Tablo-5 Kalite Göstergeleri için lütfen tıklayınız.​

​​​