Lisanssız Elektrik Üretimi

​​​​​​​

Elektrik piyasasında; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim tesislerinden karşılanması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve etkin kullanımının sağlanması, elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla oluşturulan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ve “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ” 02.10.2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe girmiştir.


Şirketimize bu kapsamda yapılacak başvurularda istenen belgeler, yapılmış olan başvuruların durum bilgileri ve TEİAŞ TM bazında kapasite durum raporlarını içeren bilgilere aşağıdaki linklerden erişim sağlayabilirsiniz.


Lisanssız elektrik üretim başvuru bedelinin yatırılacağı banka ve hesap bilgileri aşağıdadır:
Banka   : T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Şube     : Adapazarı Şubesi
Iban no : TR97 0001 0000 1929 5163 7250 01

*Tutarın 2018​ yılı için 250kW'a (250 kW dahil) kadar olan tesisler için 0,00 TL, 250 kW üstü tesisler için 596,48 TL + %18 KDV olarak yatırılması ve dekonta mutlaka "Lisanssız elektrik üretim başvuru bedelidir." ibaresinin yazdırılması, Tüzel Kişiler için Vergi Dairesi/Vergi No, Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik Numarasının yazılması gerekmektedir.

Lisanssız Üretim Başvuru Değerlendirme Sonuçları ve TEİAŞ TM Bazında Kapasite Durum Raporu

​​​​