Lisanssız Elektrik Üretimi

Önemli Bilgilendirme - Komisyon toplantılarına Mayıs ayı itibariyle yeniden başlanmıştır (14.05.2020)

İlgili Mevzuat​​​​​​​​​​​​

Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri ile ilgili 2022 yılı için tahsil edilecek bedeller aşağıdaki gibidir;

● 2022 Yılına Ait Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru, İşlem, Proje Onay, Kabul Bedelleri ve Banka Hesap Bilgileri (Dokümanı İndir)

Diğer Bilgi ve Belgeler:

● Lisanssız Üretim Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi (Dokümanı İndir)

● 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Başvuru Bilgi ve Belge Listesi (Dokümanı İndir)

● Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması (Dokümanı İndir)

  • ● Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması (Dokümanı İndir)
  • ● RES-GES Teknik Değerlendirme Bilgi Formları (Dokümanı İndir)
      • ● Üretim Tesislerinin SEDAŞ Scada Sistemine Bağlanması Esasları (Dokümanı İndir)
    • ● Lisanssız Elektrik Üretim GES Kabul İşlemlerine Ait Ekler (Dokümanı İndir)
      • ● Lisanssız Elektrik Üretim Bağlantı Anlaşması Başvuru Evrakları Listesi (Dokümanı İndir)

Lisanssız Üretim Başvuruları ile İlgili Duyurular

​​​​