Yasal Bilgilendirmeler

​​​Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin "Kamuoyunun Bilgilendirilmesi" başlıklı 53 üncü maddesi uyarınca, bir önceki takvim yılına ait olmak üzere, dağıtım bölgemizde tüketilen elektrik enerjisi miktarları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.​


 

Dağıtım bölgemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı.

 

 8.956.611.138 kWh

 

Tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı.

 

 2.542.120.159 kWh

Serbest tüketici limitini geçtikleri halde, tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı.

 

 4.826.930.000 kWh​