AnaSayfa Bilgi Toplumu Hizmetleri Site Haritası English
 
 Abonelik Sonrası Hizmetler
 

Fatura Ödemeleri:
Müşteri, Elektrik Faturasını; Tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ödemek zorundadır

Birden fazla dönem borcu olan müşterilerin yapacakları kısmi ödemeler, birinci dönem borcundan başlamak üzere tahsil edilecektir.

Elektrik faturası ödemeleri;
Tahsilat veznelerimize, Şirketimizle anlaşması bulunan bankaların Şubelerine ve bu bankalara otomatik ödeme talimatı vermek suretiyle, anlaşmalı bankalarda interaktif banka hesabınızdan da yapılır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Faturası ödenecek müşteriye ait ihbarnamenin veya faturanın tahsilat veznesine ibraz edilmesi veya ödemesi yapılacak müşteri numarasının bilinmesi, Ödeme yapıldıktan sonra mutlaka ödemeye ilişkin fatura veya tahsil makbuzu istenilmesi, Faturada veya tahsil makbuzundaki yazılı müşteri numarasının kontrol edilerek herhangi bir yanlışlık varsa düzelttirilmesi, Ödenmiş faturaların mümkünse muhafaza edilmesi, gerekmektedir.

Borcun Zamanında Ödenmemesi
Son ödeme tarihinden sonra yapılacak ödemelere elektrik faturasına ilave olarak yasaların öngördüğü oranda günlük gecikme faizi uygulanır. İkinci Borç ihbarnamesinin bırakıldığı tarihten itibaren en az 5 iş günü içerisinde müşterinin borcunu ödememesi halinde elektriği kesilir. Elektriği kesilen müşteri, kesildiği tarihten itibaren 1 ay içinde borcunu ödemez ise sözleşmesi fesh edilir ve yeniden sözleşme yapmak zorunda kalır.

Aboneliğin Sona Ermesi
Müşterinin yazılı dilekçesi ile şahsen veya vekilinin, Müşteri Hizmetleri Merkezlerine müracaatı ile ya da Müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya Sözleşmesine aykırı bir davranış göstermesi durumunda, sözleşmesi fesh edilir.


Yeniden Elektrik Verilmesi
Yürürlükte bulanan mevzuat ve Sözleşme hükümlerine aykırı hareketinden dolayı (Müşterinin borcundan, Kaçak yada usulsüz elektrik kullanımından), güvenlik, müşteriliğin feshi veya müşterinin dilekçeli başvurusu nedeniyle elektriği kesilen müşteriye, duruma göre yükümlülüğünü yerine getirmesi veya dilekçeyle başvurması halinde elektrik enerjisi verilir.

Şirketimizin haberi olmadan elektrik kullanımına devam eden müşteriye kaçak elektrik kullanma hükümleri uygulanır


1 | 2 | 3