AnaSayfa Bilgi Toplumu Hizmetleri Site Haritası English
 Abonelik Açma
 
Kullanmakta olduğunuz tesisata kendi adınıza sözleşme yapmanız kanun gereğidir. Kendi adınıza sözleşme yaptığınız mahali terk ettiğiniz takdirde ise, sözleşmenizi iptal etmeniz gerekmektedir.

Daha Önce İşletmemizce Elektriği Bağlanan Ve Başkasınca Terk Edilen Kullanım Yeri İçin Devir Abonelik Yapılması. İsim Değişikliği (Devir) Sözleşmeleri İçin İstenen Belgeler

Mesken Sözleşmeleri İçin:
• Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belirleyen belge,
• Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi,
• Kira kontratı yok ise kira kontratından dolayı mal sahibi ile aralarında çıkabilecek her türlü sorumluluğun
kendisine ait olduğuna dair yazılı beyan ile birlikte ikametgah senedi,
• Vergi kimlik Numarası,
• T.C. Kimlik Numarası,
• Tesisat Numarası,
• Sözleşme bedelleri tahsil edilir.
• DASK Sigorta Belgeleri

Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.

NOT : Resmi Kurumlardan ve Büyük Şehir Belediyesine bağlı olmayan köylerden DASK talep edilmeyecektir.
Yazdır
Merdiven Otomatiği, Asansör, Hidrafor Gibi Ortak Kullanım Yerleri Apartman Yöneticiliği       Adına Yapılacak İse;
• Apartman yönetimi karar defterinin noter'den tasdikli yönetim kararının alındığı sayfanın fotokopisi,
• Yönetim kaşesi,
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,
• Yetkili kişi veya kişiler,
• Tesisat numarası,
• Sözleşme bedelleri tahsil edilir.
• Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.
Yazdır
İşyeri Sözleşmeleri İçin;
a) Şahıs Adına Yapılacak ise;
• Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge,
• Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi,
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,
• T.C. Kimlik Numarası
• Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt alınır),
• Tesisat numarası,
• Sözleşme bedelleri tahsil edilir.
• Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.

b) Şirket Adına Yapılacak ise;
• Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge,
• Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi,
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,T.C Kimlik numarası
• Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt alınır)
• İmza sirküleri,
• Şirket kaşesi,
• Yetki belgesi (Noterce yetki belgesi verilmiş ise imza sirküleri istenmeyebilir)
• Yetkili kişi veya kişiler,
• Tesisat numarası,
• Sözleşme bedelleri tahsil edilir.
• Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.
Yazdır
İlk Defa Elektrik Almak İsteyenler
Şirketimizden İlk Defa Elektrik Almak İsteyen İstek Sahiplerinin Yapması Gereken İşlemler Ve İstenen Belgeler

A) Talep Kabulü
• Şirketimize kayıtlı yetkili bir Elektrik Mühendisi veya tesisatçısı tarafından hazırlanmış plan veya proje,
• İstek yerine ait harici kroki,
• Abonman (talep) kartonu,
• Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise Tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge,
• Kiraya vermiş ise kira kontratının fotokopisi,
• Yapı kullanma izin belgesi (iskan), veya yapı ruhsatı
• İşe başlama - İş bitim formu

Not:
• 90 gün içerisinde sözleşme yapılmadığı takdirde enerji verme şartları yeniden değerlendirilir.

B) Sözleşme Yapılması
Sözleşme esnasında ilgilisinden yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak;

a) Şirket adına yapılacak sözleşmelerde;
• İmza Sirküleri,
• Şirket kaşesi,
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,
• Yetki belgesi (Noterce yetki belgesi verilmiş ise imza sirküleri istenmeyebilir)
• Yetkili kişi veya kişiler,
• Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt alınır)
• Sözleşme bedelleri tahsil edilir.

b) Merdiven Otomatiği, Asansör, Hidrafor gibi Ortak Kullanım yerleri Apartman Yöneticiliği adına yapılacak ise;
• Apartman yönetimi karar defterinin noterden tasdikli yönetim kararının alındığı sayfanın fotokopisi,
• Yönetim kaşesi,
• Yetkili kişi veya kişiler,
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,T.C Kimlik numarası
• Tesisat numarası
• DASK Sigorta Belgeleri
• Sözleşme bedelleri tahsil edilir.


NOT : Resmi Kurumlardan ve Büyük Şehir Belediyesine bağlı olmayan köylerden DASK talep edilmeyecektir.
Yazdır
Abone Olurken Müşterilerimizden İstenen, Müşteri Grubu ve/ veya tarifeye Esas Olacak Belgeler Nelerdir?