AnaSayfa Bilgi Toplumu Hizmetleri Site Haritası English
 
 SEDAŞ Kaçak Elektrik Duyurusu
 

Kaçak elektrik tespiti, tahakkuk ve tahsilatına ilişkin işlemler, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve 31 Aralık 2005 tarih 36040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/12/2005 tarihli toplantısında; 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından uygulanan "Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanılması Durumunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar" hakkındaki EPDK Kurul Kararları doğrultusunda uygulanmaktadır

Genellikle kaçak elektrik; kullanılan enerji miktarını ölçen sayaç ve ölçü devreleri ile bunların uzantıları üzerinde yapılan değişiklikler yoluyla kullanılmaktadır..

Kaçak elektrik kullanımının tespiti; ihbar ve genel tarama ile görevli ekiplerin mahallinde yaptıkları denetimler sonucunda ortaya çıkartılmakta olup, ihbarlar ALO SEDAŞ (186) nolu telefona yapılacaktır.

Kaçak ihbarlarınız için
Alo 186 Hattı ve Aşağıdaki Kaçak Elektrik İhbarı Formu'nu kullanarak bize ulasabilirsiniz.

Kaçak Elektrik İhbarı Formu

Kaçak Kullanan Şahıs veya Kurum :
Şehir / İşletme * :
İlçe * :
Adres * :
Müşteri No :
İhbarı Yapan E-Posta * :
Kaçak Kullanım İle İlgili Detaylar  :

Kaçak elektrik kullanımı; kullanıcının nezaretinde tespit edilerek yine kullanıcının kimlik bilgileri ve imzası alınarak Kaçak Elektrik Görgü ve Tespit Tutanağı'na dönüştürülmektedir.

Kaçak Elektrik tespiti durumunda,Yönetmeliğe göre hesaplanan kaçak tüketim bedelinin tazmininin yanı sıra, yasalarda elektrik enerjisi hakkında hırsızlık olarak yer alan eyleminden ötürü ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda da bulunulmakta olup, bunun için tahakkuk eden bedelin tahsil edilip, edilmediğine bakılmamaktadır.
Bilindiği üzere Kaçak Elektrik kullanma eylemi Türk Ceza Kanunu açısından hırsızlık suçunu oluşturmaktadır.

Elektrik enerjisi hakkında hırsızlık suçu nedeniyle Şirketimiz tarafından yapılan suç duyuruları üzerine Cumhuriyet Savcılıklarınca Asliye Ceza Mahkemelerinde açılan kamu davalarında sanıklar, Türk Ceza Kanununun 142 /1-f Maddesi uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktadırlar. Sonuç olarak kaçak elektrik kullanımı nedeniyle meydana gelen elektrik birim maliyet artışları ülke genelinde belirlenen fiyat tarifelerine de yansımaktadır.

Bu da bir kesiminin kullandığı kaçak elektrik enerji bedelinin toplumun tümüne ödetilmesi anlamına gelmektedir.

Konuya böyle bir boyuttan bakılınca; Vatandaşlarımızın çevresinde kaçak elektrik kullandığını bildiği kişi yada kişileri ispiyonculuk ve jurnalcilik addederek ihbar etmekten kaçınması sonuçta yapılan hırsızlığa ortak olmak ve de bedelini kendi ödemek anlamına gelmektedir.

İhbar kaynakları hakkında Hukuk Mercii'leri dışında bilgi verilmediği gibi, ihbarlar alınırken isim de sorulmadığı hususunun göz önünde bulundurularak ; elektrik tarifelerine yapılan zammın önüne geçebilmek, ülkemizin içinde bulunduğu enerji darboğazından çıkabilmesine katkıda bulunabilmek bakımından her bilinçli vatandaşı ihbar telefonlarına ihbarda bulunmaya çağırıyoruz.


Saygılarımızla