AnaSayfa Bilgi Toplumu Hizmetleri Site Haritası English
 
 SEDAŞ Kaçak Elektrik Duyurusu
 

Kaçak elektrik kullanımı tespiti ile kaçak tahakkuk ve tahsilatına ilişkin işlemler, Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat doğrultusunda uygulanmaktadır.

Kullanım yerine ilişkin olarak; kişiler veya kuruluşların perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın elektrik dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi; dağıtım sistemine veya sayaçlara veya ölçü sistemine ya da yapı bina giriş noktasından sayaca kadar olan tesisata müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketmesi; SEDAŞ’ın ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep halleri dışında; yükümlülüklerini yerine getirmeden SEDAŞ’ın izni dışında açması kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.

Kaçak elektrik kullanımı tespiti, kaçak ihbarı değerlendirmesi ve genel ölçü devre kontrolü ile görevli ekiplerin mahallinde yaptıkları denetimler sonucunda yapılmakta olup, ihbarlar ALO SEDAŞ (186) nolu telefona yapılmaktadır.

Kaçak ihbarlarınız için
Alo 186 Hattı ve Aşağıdaki Kaçak Elektrik İhbarı Formu'nu kullanarak bize ulasabilirsiniz.

Kaçak Elektrik İhbarı Formu

Kaçak Kullanan Şahıs veya Kurum :
Şehir / İşletme * :
İlçe * :
Adres * :
Abone No :
İhbarı Yapan E-Posta :
Kaçak Kullanım İle İlgili Detaylar  :
* Doldurulması zorunlu alandır.

Kaçak elektrik kullanımının tespiti kullanıcının nezaretinde yapılmakta ve kullanıcının kimlik bilgileri ve imzası alınarak olay mahallinde Kaçak/Usulsüz Elektrik Tespit Tutanağı düzenlenmektedir.

Türk Ceza Kanunu’ nun 163.maddesinin 3.fıkrasına göre kaçak elektrik kullanmak, karşılıksız yararlanma suçunu oluşturmakta olup, bu suçu işleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunmaktadır.

Sonuç olarak kaçak elektrik kullanımı nedeniyle meydana gelen elektrik birim maliyet artışları ülke genelinde belirlenen fiyat tarifelerine de yansımaktadır. Bu da, toplumun bir kesiminin kullandığı kaçak elektrik bedelinin toplumun tamamına ödetilmesi anlamına gelmektedir.

Konuya bu yönden bakıldığında, kaçak elektrik kullandığından şüphelenilen kullanıcılarla ilgili olarak duyarlı vatandaşlarca Şirketimize ihbarda bulunulması, kaçak elektrik kullanımına yönelik mücadele vererek hem kendi görevini yapan hem de dürüst kullanıcıların hakkını koruyan Şirketimiz için son derece önemlidir.

ALO SEDAŞ 186 no’ lu telefon hattına yapılan tüm ihbarlarda ihbarcının kimliğini açıklama zorunluluğu bulunmamaktadır. Şayet ihbarcı kimliğini açıklarsa, bu bilgi Şirketimizce kesinlikle gizli tutulur ve açıklanmaz. Tüm duyarlı vatandaşları bu konuda hassas olmaya ve kaçak elektrik kullandığından şüphelendikleri kişi veya kuruluşlar hakkında ihbarda bulunmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla.