AnaSayfa Bilgi Toplumu Hizmetleri Site Haritası English
 
 Sıkça Sorulan Sorular
 
Şirketimizin müşterisi olmak için yapılan sözleşme kullanıcı adına olmak zorunda mıdır?
Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğine göre elektrik sözleşmelerinin mutlak suretle kullanıcı adına olması gerekmektedir. Olmaması durumunda usulsüz elektrik kullanımı söz konusudur.
Müşterinin perakende satış sözleşmesi kayıtlarımızda eşinin veya akrabasının adına olan bir kişiye soyadları tutuyor diye bilgi verebilir miyiz?
Müşterinin abonelik kaydı eşinin veya akrabasının adına kayıtlı olan kişilere tesisata ait borç bilgileri(cari döküm) verilebilir. Müşteriye ait kimlik v.s bilgilerinin, sahtecilikte kullanılma ihtimaline karşılık, kişinin vekaletname ibraz etmek ve yazılı talebi halinde verilebilir.
Müşteri tüketim ve borç bilgileri dökümünü ya da sözleşme bilgilerini adı tutmayan bir kişiye verebilir miyiz?
Tesisat dökümü veya sözleşme bilgilerinin, sahtecilikte kullanılma ihtimaline karşılık, ilgisi olmayan yetkisiz kişilere verilmemesi, (vekaletname ibrazı halinde verilebilir.) Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması gerekir.
Perakende satış sözleşmesi-Abonelik-eşinin adına ise evlenme cüzdanı ile sözleşme iptali yapılabilir mi?
Evlilik cüzdanı bir yetki belgesi hükmünde olmadığından buna dayalı sözleşme iptali yapılamaz.
Haklarında kaçak tespit tutanağı tutulan kişiler ödeme yaptıktan sonra mahkemeye ibraz etmek üzere elden temiz kâğıdı istiyorlar(SEDAŞ mahkemeye zaten gönderiyor) verebilir miyiz?
Kaçak tutanağı kapsamında yapılan ödemelere dair ilgililerce mahkemeye sunulmak amacı ile ödemeye ilişkin temiz kağıdı istenmesi halinde, bu bilgi ve belgeler verilebilir. Mahkemedeki yargılama sürecinde bu tür belgelerin ibrazı halinde dahi genel uygulama kurumumuza müzekkere yazılması şeklindedir. Dolayısıyla vatandaşa temiz belgesinin verilmesinin pratik bir yararı yoktur. Bu tür taleplerin Mahkemelerde dile getirilmesi sağlanmalıdır.
Sayaç mühürlenmesi/arızalı sayaç kontrolü/değişimi ile fatura itirazı talepleri, tesisatın kimin adına olduğu önemsenmeden işleme alınabilir mi ve sonuç bilgileri verebilir miyiz?
Sayaç mühürlenmesi/arızalı sayaç kontrolü/değişimi gibi sayacın hatalı tüketimine sebebiyet verecek herhangi bir durum söz konusu olduğu takdirde resen işlem yapmamız gerekir. Bu durumun kurumumuzca tespiti veya her ne şekilde olursa olsun ihbarın tarafımıza bildirilmesi halinde yukarıda sayılan işlemlerin yapılması gerekir. Fatura itirazı da aynı kapsamda değerlendirilmelidir. Sonuç bilgileri abone olanlara yazılı talepleri halinde verilebilir.
Müşterilerimizin avukatları abone kayıt bilgisi, borç bilgisi ya da sözleşmenin bir nüshasını istiyorlar, verebilir miyiz?
11369 sayılı Avukatlık Kanununun 2. Maddesinde Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadırlar. Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekâletname ibrazına bağlıdır. denilmektedir. Buna göre tesisat bilgisi, borç bilgisi veya sözleşmenin incelenmesi avukatlık kimliği ibrazı halinde mümkündür. Her türlü belge ve evrak talebinde ise vekâletname ibraz etmek gerekmektedir.
Aylık elektrik fiyatlarını nereden öğrenebilirim ?

Aylık elektrik fiyatlarını www.epdk.org.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Elektrik fiyatları, yapılan zam oranları kim tarafından belirlenmektedir ?

Elektrik fiyatları, yapılan zam oranları Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından belirlenmektedir.

Fiyat belirleme sistemi nasıl çalışıyor? Halen ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini TETAŞ'dan alan TEDAŞ, diğer elektrik alım maliyetlerini de dikkate alarak ortalama birim satış fiyatını belirliyor. Enerji KİT'leri, gaz ve elektriğin fiyatlarını Yüksek Planlama Kurulu kararıyla 1 Temmuz 2008'den itibaren döviz, faiz, ham petrol ve enflasyondaki değişimleri dikkate alarak belirlemeye başladı. Karar gereği, doğalgaz fiyatları her ay, elektrik fiyatları ise yılda üç kez tespit ediliyor. Aynı kararla otomatik fiyat sisteminde koordinatörlük görevi Hazine'ye verildi. Devlet Planlama Teşkilatı her ay döviz, ham petrol ve enflasyondaki değişimi belirleyerek enerji KİT'lerine bildiriyor. Enerji KİT'leri de rakamlardaki artış ve azalışı dikkate alarak fiyatları belirliyor. Doğalgazın fiyatlarını BOTAŞ açıklıyor. Elektrik fiyatları ise EPDK onayından sonra yürürlüğe giriyor.

Trafo bakımları neden yapılmaktadır ?

Bölgemizde 6700 civarında Trafo Merkezleri serviste olup, elektrik dağıtım sistemlerinde İşletme Bakım talimatları uyarınca yılda en az bir kez bakım yapılması gerekmektedir.

Trafo merkezlerindeki bu bakım çalışmalarımızı özellikle okulların kapalı olduğu, tatil mevsimi ve ısınma vs. gibi problemlerin yaşanmadığı yaz aylarında planlanlamakta, müşterilerimizin kış aylarında enerji problemi ile karşılaşmamaları için gereken önlemler alınmaktadır.

İnternet üzerinden fatura borcunu sorgulayabilir miyim ?

www.sedas.com  adresinden borç sorgulama ekranına girip önce bulunduğunuz ili girin ve işletme kodu ile abone numaranızı yazdıktan sonra gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

Üç tarifeli puant uygulamasında zaman dilimi nasıldır ?
Bu tür müşterilerimize saat (06.00-17.00) arası gündüz, normal tarife; saat (17.00-22.00) arası puant, pahalı tarife; (yaklaşık normalin iki katı); saat (22.00-06.00) arası gece, ucuz tarife (normalin yarısı) fiyatlarla fatura çıkarılmaktadır.
Üç tarifeli puant tarife müşterisi olmak için ne yapmam gerekir ?

Üç tarifeli puant abonesi müşteri olmak için; üç tarifeli tüketime uygun bir adet elektronik sayaç temin edilmesi ve bir dilekçe ile bağlı olduğunuz Abonman Şefliğine müracaat edilerek sözleşme yapılmanız gerekmektedir. Herhangi marka bir elektronik sayacın temin edilerek tesisata takılması hiç bir şey ifade etmez, mutlaka "Üç Tarifeli Puant" tarife grubundan sözleşme yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla farklı fiyat uygulaması bu tarife grubunu seçen müşterilerimize uygulanmaktadır. Ancak farklı saat dilimlerindeki tüketimi ölçmek için elektronik sayaca ihtiyaç bulunmaktadır. Piyasada reklamı yapılan değişik marka sayaçlar vardır. Burada dikkat edilecek husus alınacak elektronik sayacın mutlaka "TEDAŞ ONAYLI" olmasıdır.

Üç Tarifeli Puant Tarife grubuna ait Aylık enerji birim fiyatları TEDAŞ'ın tarifeler sayfasından görebilirsiniz. Bu tarifelerden görülebileceği üzere yalnızca elektronik sayaç kullananlara bir indirim söz konusu değildir. Ancak günlük tüketiminizi ucuz saat dilimi olan (22:00 - 06:00) saatleri arasına kaydırdığınız oranda faturalarınız düşük olacaktır.

Mesken sayacımı elektronik sayaçla değiştirmem zorunlu mudur ?

Yürürlükteki Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre halen oturmakta olduğunuz, elektrik aboneliğinin mevcut olduğu meskenlerde sayaç değişikliği zorunlu bulunmamaktadır.

08.12.2000 tarih 24254 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği; 08.12.2001 tarihinden sonra abone sözleşmesi yapılan ve ilk kez enerji alacak olan yeni yapılmış normal yapılardaki sayaçların elektronik olması gerektiğini bildirmektedir.

Kredi kartı ile fatura ödenebiliyor mu?

SEDAŞ 11 Şubat 2009 tarihi itibariyle özel şirket statüsünde çalışmaya başlamış olup, ancak TEDAŞ’ın Abone Net paket programı üzerinden tahakkuk, tahsilat ve abonelik işlemleri yapılmaktadır. Bu programla şimdilik kredi kartı ile fatura ödenebilmesi söz konusu değildir. Ancak Şirketimiz abonelerinden kredi kartı uygulaması için yoğun bir talep gelmektedir.

Kredi kartıyla Şirketimiz görev ve sorumluluk alanında tahsilat yapılabilmesi için Şirketimiz, çalışmalarına devam etmektedir. Bazı Bankaların kredi kartı sahipleri, söz konusu bankalara ait kredi kartlarına otomatik ödeme talimatı vermeleri halinde elektrik faturalarını ödeyebilmektedir. Fatura ödemelerinizi; veznelerimizden, anlaşmalı bankalardan, PTT tahsilat veznelerinden, çalıştığınız bankaya verdiğiniz otomatik ödeme talimatı ile ayrıca anlaşmalı olduğumuz bankalarda hesabınız var ise bu bankalardan alacağınız interaktif banka hesabı şifreleriniz ile bankaların internet sayfaları üzerinden ödeyebiliyorsunuz.

Web sayfamızdan fatura ödemesi yapılabiliyor mu?
İnternet ortamında fatura ödemesi ancak anlaşmalı olduğumuz bankalarda hesabınız var ise geçmişe dönük borçlarınız da dahil olmak üzere ilgili bankanın web sitesinden gerçekleştirilebiliyor. Web sitemizden böyle bir uygulama yapılamamaktadır.
Web sayfanızdan yapabileceğimiz işlemler nelerdir?
Borç sorgulama, kaçak ihbarı yapılabilir, istek ve öneri formu doldurulabilir, elektrik kesinti duyurusu, işletme müdürlüklerimiz, abonelik işlemleri, ilanlar, veznelerimiz, irtibat telefonları, çalıştığımız bankalar, şirket yapımız, şirketimizin tarihçesi, yönetim vb. diğer faaliyet ve hizmetlerimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Arıza Servisleri 24 saat hizmet veriyor mu?
Arıza Servisleri gelen ihbarlara 24 saat cevap veriyor. Arıza anında yapmış olduğunuz tüm ihbarlar dikkate alınıp, arıza ekiplerimiz tarafından gerekli müdahaleler yapılarak sorun çözümleniyor. 186 İhbar Servisine verdiğiniz her türlü ihbar, ekiplerimiz tarafından dikkate alınıp sonuçlandırılıyor.
Müşterilerinizden indirimli tarife grubundan elektrik satışı kimler için uygulanmaktadır?
Şehit ve gazi indirimi uygulanmaktadır. İndirim müracaat tarihinden itibaren başlamaktadır. Gerekli evraklarınız ile birlikte bağlı bulunduğunuz abonman şefliğimize başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurular her yıl yenilenmelidir. Şehit ve gazi indiriminden şehidin ailesi (anne, baba, eşi), gazi indiriminden; gazinin kendi ve ailesi (eşi) faydalanabilir. Şehit indiriminden faydalanmak için; şehit ailesinin şirketimize başvuracağı yıla ait ikametgah senedi, şehit tanıtım kartı (TC. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Şehit Tanıtım Kartı) , şehit kartı yok ise şahadet yazısı, gazi indirimi için gazinin kendisi; başvuracağı yıla ait ikametgah senedi, gazi kartı , gazi kartı yok ise TC. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden maaş aldığına dair yazı ile bağlı olduğu İşletmemize başvuruda bulunmalıdır. Bu indirimden yararlananların tüketimleri, kendisine ait tarife tutarından, faturalandırılmaktadır.
Tesisat dökümü ya da sözleşme bilgileri adı tutmayan bir kişiye verebilir miyiz?
Tesisat dökümü veya sözleşme bilgileri, sahtecilikte kullanılma ihtimaline karşılık, ilgisi olmayan yetkisiz kişilere verilmemelidir.(vekaletname ibrazı halinde verilebilir.) Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması gerekir.
Kira kontratı eşinin adına ise evlenme cüzdanı ile sözleşme iptali yapılabilir mi?
Evlilik cüzdanı yetki belgesi olmadığından, kira kontratı eşinin adına düzenlenmiş olsa dahi sözleşme iptali yapılamaz.
Tapusuz yerlerde tapu müdürlüğü tapu çıkarmak için elektriğin 1990 yılından önce bağlandığına dair belge istiyor, gelen talep sahibine (ilk sözleşme gelen aboneye ait olmasa da) bunun bilgisini veya belgesini verebilir miyiz?
Bu şekilde talepler, Tapu Müdürlüğünden alınmış tezkerenin ibrazı halinde yazılı olarak cevaplandırılması gerekir.
Su faturasına itiraz olduğunda ADASU, İZSU bize vatandaşı gönderiyor o dönemdeki bizdeki tüketimi, gelen kişiye (abone olmasa da) verebilir miyiz?
İlgililerce ADASU veya İZSU ya yapılan itirazlarda, bu kurumlar tarafından ilgiliden istenen tüketimi gösteren ENDEKS dökümü (ilgili abone olmasa dahi, ADASU veya İZSUya itirazını belgelemek kaydıyla) verilebilir.
Sayaç kontrollerinde kiracının dilekçesine istinaden (sözleşme mal sahibinin üzerine olup, komşusu ya da v.b kişinin dilekçesi ile) sayaç değişimi yapabilir miyiz?
Sayaç kontrolünde, sayacın yönetmelik hükümleri çerçevesinde hatalı bir tüketime sebebiyet verecek bir durumda olmasının tespiti halinde, değiştirilmesi gerekmektedir. İlgi sayaç kullanıcısı abone değil ise abone olması için tebligat yapılması gerekir.
Talep açılışlarında elektrikçi binadaki tesisatların gücünü, kaç tesisat olduğunun dökümünü istiyor, verebilir miyiz?
Talep açılışlarında, yetkili elektrikçinin yetki belgesini ibraz etmesi ve yazılı talebi halinde binadaki tesisatların gücü ve sayısı hakkında (talebin, bilgi istenen binaya ilişkin olması kaydıyla) döküm verilebilir.
Mal sahipleri kiracılarının kontrat veya sözleşme bilgilerini mahkemeye vermek için istiyor, verebilir miyiz?
Mal sahiplerinin, kiracılarına ait kontrat bilgileri ve kiracı adına kayıtlı sözleşme bilgileri hakkında mahkemeye sunulmak kaydıyla yapılacak taleplerin karşılanmaması gerekir. Ancak Mahkemeden getirilecek müzekkereye cevap verilmesi şeklindeki taleplerin değerlendirilmesi daha uygun olacaktır.
E-mail adreslerine fatura bilgilerini isteyen müşterilerimizden, T.C kimlik numarası isteyip, abone sahibi ile tutuyor mu diye eşleştirme yapılarak, faturaları e-mail olarak gönderebilir miyiz?
Faturalar ilgililere e-mail olarak gönderilebilir.
Sivil polisler gelip, aboneler hakkında bilgi istiyorlar bunları verebilir miyiz?
Sivil polislerin talepleri bağlı bulundukları kurum tarafından kurumumuza hitaben yazılmış müzekkerenin veya savcılık soruşturması kapsamında ise savcılık talebinin ibrazı halinde değerlendirilmesi uygun olacaktır. Sadece kimlik gösterilmesi Hukuk Müşavirliğimizce yeterli değildir.
Kaçak İhbarı veren aboneler kaçak mahalline gidilip, gidilmediğini ve burada kaçak elektrik tespit tutanağı tutulup tutulmadığını ve tutulduysa miktarını öğrenmek istiyor, bu bilgiyi verebilir miyiz?
Kaçak ihbarında bulunan vatandaşların, ihbarının gereğinin yapılıp yapılmadığı hususundaki talepleri, talep şekline göre karşılanmalıdır. Bu şekildeki taleplere olumlu cevap verilmesi, şirket imajına olumlu katkı ve ihbarların devamlılığını sağlayacaktır.
Kaçak zaptı tutan kişiler ödeme yaptıktan sonra mahkemeye ibraz etmek üzere elden temiz kâğıdı istiyorlar(SEDAŞ mahkemeye zaten gönderiyor) verebilir miyiz?
Kaçak zaptı kapsamında yapılan ödemelere dair ilgililerce mahkemeye sunulmak amacı ile ödemeye ilişkin temiz kağıdı istenmesi halinde, bu bilgi ve belgeler verilebilir. Mahkemedeki yargılama sürecinde bu tür belgelerin ibrazı halinde dahi genel uygulama kurumumuza müzekkere yazılması şeklindedir. Dolayısıyla vatandaşa temiz belgesinin verilmesinin pratik bir yararı yoktur. Bu tür taleplerin Mahkemelerde dile getirilmesi sağlanmalıdır.
Sayaç mühürlenmesi/arızalı sayaç kontrolü/değişimi ile fatura itirazı talepleri, tesisatın kimin adına olduğu önemsenmeden işleme alınabilir mi ve sonuç bilgileri verebilir miyiz?
Sayaç mühürlenmesi/arızalı sayaç kontrolü/değişimi gibi sayacın hatalı tüketimine sebebiyet verecek herhangi bir durum söz konusu olduğu takdirde re’sen işlem yapmamız gerekir. Bu durumun kurumumuzca tespiti veya her ne şekilde olursa olsun ihbarın tarafımıza bildirilmesi halinde yukarıda sayılan işlemlerin yapılması gerekir. Fatura itirazı da aynı kapsamda değerlendirilmelidir. Sonuç bilgileri abone olanlara yazılı talepleri halinde verilebilir.
Borçtan dolayı kesilen tesisatların açma işlemleri daha önce abonman servisi tarafından yapılmaktaydı. Abonman servisi tesisat abonenin adına mı, değimli diye kontrolünü yaptıktan sonra açma işlemini yapıyordu. Eğer sözleşme abonenin adına değil ise sözleşme yapmadan elektrik açma işlemi yapmıyordu. Ancak şimdi açma bedeli vezneler tarafından kimin ödediğine bakılmadan faturalarla birlikte tahsil ediliyor. Daha sonra müşteri hizmetleri gidip sayacı mühürlüyor. Mühürleme işlemini yapabilir miyiz?
Açma bedelleri vezneden fatura bedeli ile birlikte tahsil edildiğinden, açma işleminin de yapılması ve dolayısıyla mühürlemenin de yapılması gerekmektedir. Kaldı ki mühürleme işlemi sayaç tüketiminin kontrol altına alınmasının bir önlemi olarak görüldüğünden, sayacın mühürlenmesi, ilgili abone olmasa dahi, uygun olacaktır. Fakat mühürleme esnasında kullanıcının abone olmadığı tespit edilmiş ise kendisine abone olması gerektiğine dair tebligat yapılması daha uygun olacaktır.
Sayacım arızalı ve bana geriye dönük eksik tüketim tahakkuk ettirilmiş. Bu işlemi neye dayanarak yapıyorsunuz?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu- Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği;

Madde 19 (Sayacın tüketim kaydetmemesi)
Sayacın, müşterinin kusuru dışında herhangi bir nedenle tüketim kaydetmediğinin tespit edilmesi halinde, sayaç çalışır duruma getirildikten sonra müşterinin ödeme bildirimine esas iki tüketim dönemine ait tüketimlerinin ortalaması alınır ve bu ortalama söz konusu müşterinin yer aldığı abone grubundaki benzer tüketim eğilimine sahip diğer tüketiciler emsal alınmak suretiyle hesaplanan aynı dönemdeki tüketimlerin ortalaması ile kıyaslanır Müşterinin tüketim ortalaması, emsal alınan tüketicilerin ortalamasından fazla ise, geçmiş dönem tüketimleri müşterinin tüketim ortalaması dikkate alınarak hesaplanır ve tahakkuk ettirilir. Aksi takdirde, emsal alınan tüketicilerin tüketim ortalaması ile söz konusu müşterinin tüketim ortalaması arasındaki fark yüzde yirmiden az ise, müşterinin tüketim ortalaması dikkate alınarak geçmiş dönemdeki tüketimleri hesaplanır ve tahakkuk ettirilir. Aradaki fark yüzde yirmiden fazla ise, emsal alınan tüketicilerin tüketim ortalaması dikkate alınarak müşterinin geçmiş dönemdeki tüketimleri hesaplanır ve tahakkuk ettirilir.

Hesaplamaların yapılmasında, müşterinin sayacının normal olarak çalıştığı geçmiş yıllar tüketimleri ile müşterinin yer aldığı abone grubundaki benzer tüketim eğilimine sahip diğer tüketicilerin yıllık tüketimleri kıyaslanarak, tüketimde mevsimsel olarak meydana gelen değişiklikler de dikkate alınır. Müşteriye ilişkin yıllık veri olmaması halinde ise, hesaplamalarda dikkate alınacak mevsimsel değişiklikler aynı abone grubundaki benzer tüketim eğilimine sahip diğer tüketicilere ilişkin veriler göz önüne alınarak yapılır. Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi tarafından yapılan tahakkuk işleminde sayacın tüketim kaydetmediği dönem birim fiyatları kullanılır ve gecikme faizi uygulanmaz.

Madde 20 (Sayacın doğru tüketim kaydetmemesi)
Sayacın, müşterinin kusuru dışında herhangi bir nedenle doğru tüketim kaydetmediğinin tespit edilmesi halinde, sayaç çalışır duruma getirildikten sonra müşterinin ödeme bildirimine esas iki tüketim dönemine ait tüketimlerinin ortalaması alınır ve bu ortalama söz konusu müşterinin yer aldığı abone grubundaki benzer tüketim eğilimine sahip diğer tüketiciler emsal alınmak suretiyle hesaplanan aynı dönemdeki tüketimlerin ortalaması ile kıyaslanır Müşterinin tüketim ortalaması, emsal alınan tüketicilerin ortalamasından fazla ise, geçmiş dönem tüketimleri müşterinin tüketim ortalaması dikkate alınarak hesaplanır ve fark tahakkuk ettirilir. Aksi takdirde, emsal alınan tüketicilerin tüketim ortalaması ile söz konusu müşterinin tüketim ortalaması arasındaki fark yüzde yirmiden az ise, müşterinin tüketim ortalaması dikkate alınarak geçmiş dönemdeki tüketimleri hesaplanır ve fark tahakkuk ettirilir. Aradaki fark yüzde yirmiden fazla ise, emsal alınan tüketicilerin tüketim ortalaması dikkate alınarak müşterinin geçmiş dönemdeki tüketimleri hesaplanır ve fark tahakkuk ettirilir.

Müşterinin iki tüketim dönemi ortalaması, yer aldığı abone grubundaki benzer tüketim eğilimine sahip diğer tüketicilerin ortalamasından fazla ise, geçmiş dönem tüketimleri müşterinin ortalama tüketimi dikkate alınarak hesaplanır ve fark tahakkuk ettirilir.

Hesaplamaların yapılmasında, müşterinin sayacının normal olarak çalıştığı geçmiş yıllar tüketimleri ile müşterinin yer aldığı abone grubundaki benzer tüketim eğilimine sahip diğer tüketicilerin yıllık tüketimleri kıyaslanarak, tüketimde mevsimsel olarak meydana gelen değişiklikler de dikkate alınır. Müşteriye ilişkin yıllık veri olmaması halinde ise, hesaplamalarda dikkate alınacak mevsimsel değişiklikler aynı abone grubundaki benzer tüketim eğilimine sahip diğer tüketicilere ilişkin veriler göz önüne alınarak yapılır. Tüketimdeki farklar, ilgili dönem birim fiyatlarıyla ve gecikme faizi olmaksızın, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi tarafından müşteriye tahakkuk ettirilir.
Yukarıda yapılan hesaplamalar sonucunda bulunan fark müşteri lehine ise, 23 üncü maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine göre iade veya mahsup işlemi yapılır.

Sayacımı iznim dışında alıp götürmüşsünüz sonrada sayaç değişim ücreti tahakkuk ettirmişsiniz. Bu işlemi neye dayanarak yapıyorsunuz?
On yıllık Damga süresini dolduran sayaçlarda 21 Ocak 1989 tarih ve 20056 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanununun 9. maddesi ve bu maddenin uygulama usul ve esaslarını belirleyen ve yine 24 Temmuz 1994 tarih 22000 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği'nin 9. madde b bendi hükümleri doğrultusunda periyodik değişimler yapılır. (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu- Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği madde 16)
Elektrik Kaçağı ihbarı yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
Web sayfamızda Müşteri Hizmetleri menüsünden Kaçak İhbarı butonuna basarak Kaçak Elektrik İhbar formunda gerekli bilgileri doldurup, kaçak kullanımı olan İli de belirterek veya elektronik posta veya iletişim numaralarımızdan bize telefonla da bildirerek kaçak elektrik ihbarı yapabilirsiniz.
Bilgi Edinme Yasası kurumunuz bünyesinde nasıl uygulanacaktır?
Bilgi edinme bölümündeki indirebileceğiniz bilgi edinme formunu doldurarak bize ulaştırmanız gerekmektedir
Sakarya EDAŞ tarafından verilen hizmetlerle ilgili detaylı bilgiye nasıl ulaşabilirim?
İletişim numaralarımızdan veya elektronik posta yoluyla bize ulaşarak öğrenebilirsiniz.
Şehit ve gazi indiriminden kimler faydalanır? Nereye başvurmalıyız? Gerekli evraklar nelerdir?
Şehit ve gazi indiriminden şehidin ailesi (anne, baba, eşi), gazi indiriminden; gazinin kendi ve ailesi (eşi) faydalanabilir. Gerekli evraklarınız ile birlikte bağlı bulunduğunuz abonman şefliğimize başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurular her yıl yenilenmelidir. Şehit indiriminden faydalanmak için; şehit ailesinin şirketimize başvuracağı yıla ait ikametgah senedi, şehit tanıtım kartı (TC. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Şehit Tanıtım Kartı), şehit kartı yok ise şahadet yazısı, gazi indirimi için gazinin kendisi; başvuracağı yıla ait ikametgah senedi, gazi kartı, gazi kartı yok ise TC. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden maaş aldığına dair yazı ile bağlı olduğu İşletmemize başvuruda bulunmalıdır. Başvurular her yıl yenilenmelidir
 Sorularınızı Soru Formu 'nu kullanarak gönderebilirsiniz.
 
Adınız* :
Soyadınız* :
E-posta* :
Sorunuz* :