SEDAŞ
Tarihçe
SEDAŞ'a Bakış
Faaliyetlerimiz
ISG ve Çevre
Akenerji
AnaSayfa Bilgi Toplumu Hizmetleri Site Haritası English
 
 SEDAŞ
 
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kuruluşu, Etibank'ın enerji grubunun oluşturulması sonrası, 1954 yıllarında yapımına başlanan Adapazarı Tesisleri ile aynı zamana rastlamaktadır.

Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.11.1993 tarih ve 93/T-103 sayılı kararı ile TEDAŞ'a bağlı ortaklık olarak kurulan 7 Genel Müdürlük'ten biri, merkezi Sakarya'da olmak üzere Sakarya ve Bolu illerinde hizmet verecek olan SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. olmuştur.

Türkiye Elektrik Dağıtım sisteminde piyasa düzenine geçiş çalışmaları çerçevesinde dağıtım bölgeleri baz alınarak elektrik dağıtım müesseseleri yeniden yapılandırılırken; TEDAŞ, 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Bu kapsamda dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek, Türkiye 21 elektrik dağıtım bölgesine ayrılmış, Körfez EDAŞ ile Sakarya EDAŞ 1 Mart 2005 tarihinde birleştirilerek, Sakarya, Bolu ve Düzce illerini kapsayan 15 no.lu Dağıtım Bölgesi olarak yeniden yapılandırılmıştır.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin %100 oranındaki hissesi, blok olarak, satış yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihaleye çıkılmış; 1 Temmuz 2008 tarihinde, 355 milyon dolarlık teklifle açılan ihaleyi, 600 milyon dolarlık teklifiyle kazanan Akkök-Akenerji -CEZ Konsorsiyumu için Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından da onay verilmiştir. SEDAŞ, 11 Şubat 2009 tarihinde Ankara'da düzenlenen bir devir teslim töreniyle Akkök-Akenerji-CEZ Ortak Konsorsiyumu'nun yönetimine geçmiştir.

SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan toplam 19.421 kilometrekarelik yüzölçümü üzerinde, toplam 4 il, 45 ilçe, 66 Belediye, 1.441 köyde, 3.228.580 nüfusa 24 saat kesintisiz olarak enerji dağıtım hizmeti veren bir kuruluştur. SEDAŞ, tüm sorumluluk bölgesinde yaşanan arızaların süre ve sayılarını azaltarak arızalardan etkilenen tüketici sayısını en aza indirmeyi, böylece sürekli ve kaliteli elektrik enerjisi sunmayı hedeflemektedir. SEDAŞ'ın amacı; elektrik dağıtımı yanında dağıtım tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve işlettirmek, elektrik tüketicileriyle bağlantı anlaşması yaparak, dağıtım hizmeti vermek, elektrik dağıtımında verimli ve kesintisiz hizmet vermekle ilgili çalışmaları yürütmektir.